Frandeli 
685 DKK 299 DKK  SPAR: 56% 

 Frandeli 
685 DKK 299 DKK  SPAR: 56% 

 Frandeli 
849 DKK 469 DKK  SPAR: 44% 

 Frandeli 
699 DKK 349 DKK  SPAR: 50% 

 Frandeli 
799 DKK 449 DKK  SPAR: 43% 

 Frandeli 
735 DKK 399 DKK  SPAR: 45% 

 Frandeli 
739 DKK 429 DKK  SPAR: 41% 

 Frandeli 
699 DKK 399 DKK  SPAR: 42% 

 Frandeli 
629 DKK 349 DKK  SPAR: 44% 

 Frandeli 
799 DKK 549 DKK  SPAR: 31% 

 Frandeli 
679 DKK 429 DKK  SPAR: 36% 

 Frandeli 
569 DKK 399 DKK  SPAR: 29% 

 Erling Christensen Møbler 
399 DKK 279 DKK  SPAR: 30% 

 Minta.dk 
44.95 DKK 35.96 DKK  SPAR: 20%