Mammashop.dk 
189 DKK 106.25 DKK  SPAR: 43% 

 Mammashop.dk 
249 DKK 168.57 DKK  SPAR: 32% 

 Mammashop.dk 
249 DKK 208.96 DKK  SPAR: 16% 

 Mammashop.dk 
249 DKK 208.96 DKK  SPAR: 16% 

 Naturebaby.dk 
199 DKK 159 DKK  SPAR: 20% 

 Naturebaby.dk 
199 DKK 159 DKK  SPAR: 20% 

 Naturebaby.dk 
199 DKK 159 DKK  SPAR: 20% 

 Mammashop.dk 
139.95 DKK 103 DKK  SPAR: 26%