Dania Bikes 
4999 DKK 4189 DKK  SPAR: 16% 

 Korsholm 
5899 DKK 5099 DKK  SPAR: 13% 

 Korsholm 
5299 DKK 4499 DKK  SPAR: 15% 

 Cykelexperten.dk 
3199 DKK 2879 DKK  SPAR: 10% 

 Fiskegrej.dk 
1599 DKK 1299 DKK  SPAR: 18% 

 Cykelexperten.dk 
2499 DKK 2249 DKK  SPAR: 10% 

 Plusshop.dk 
1499 DKK 1249 DKK  SPAR: 16% 

 Plusshop.dk 
1499 DKK 1249 DKK  SPAR: 16% 

 Cykelexperten.dk 
249 DKK 219 DKK  SPAR: 12% 

 Hellers 
2599 DKK 2594 DKK  SPAR: 0%