She is smart 
299 DKK 134.55 DKK  SPAR: 55% 

 She is smart 
299 DKK 134.55 DKK  SPAR: 55% 

 Fashion Fifteen DK 
299 DKK 149.5 DKK  SPAR: 50% 

 Fashion Fifteen DK 
299 DKK 149.5 DKK  SPAR: 50%