Homeshop.dk 
699 DKK 443 DKK  SPAR: 36% 

 Homeshop.dk 
749 DKK 550 DKK  SPAR: 26% 

 Haveglad.dk 
1499 DKK 1395 DKK  SPAR: 6% 

 Haveglad.dk 
1390 DKK 1295 DKK  SPAR: 6% 

 Homeshop.dk 
269 DKK 208 DKK  SPAR: 22% 

 Haveglad.dk 
249 DKK 191.4 DKK  SPAR: 23% 

 Homeshop.dk 
199 DKK 150 DKK  SPAR: 24% 

 Haveglad.dk 
159 DKK 111.59 DKK  SPAR: 29% 

 Homeshop.dk 
199 DKK 162 DKK  SPAR: 18% 

 Havehandel.dk 
139 DKK 109 DKK  SPAR: 21% 

 Homeshop.dk 
89 DKK 65 DKK  SPAR: 26% 

 Homeshop.dk 
129 DKK 115 DKK  SPAR: 10% 

 Haveglad.dk 
39.95 DKK 28.9 DKK  SPAR: 27% 

 Homeshop.dk 
149 DKK 138 DKK  SPAR: 7% 

 Homeshop.dk 
149.95 DKK 144 DKK  SPAR: 3% 

 Haveglad.dk 
49.95 DKK 44.95 DKK  SPAR: 10% 

 Haveglad.dk 
49.95 DKK 44.95 DKK  SPAR: 10% 

 Homeshop.dk 
129 DKK 128 DKK  SPAR: 0%