Plusshop.dk 
675 DKK 399 DKK  SPAR: 40% 

 NiceHair.dk 
940 DKK 699 DKK  SPAR: 25% 

 NiceHair.dk 
675 DKK 449 DKK  SPAR: 33% 

 BilligParfume.dk 
920 DKK 695 DKK  SPAR: 24% 

 Plusshop.dk 
549 DKK 329 DKK  SPAR: 40% 

 BilligParfume.dk 
895 DKK 689 DKK  SPAR: 23% 

 Brandshop 
660 DKK 475 DKK  SPAR: 28% 

 NiceHair.dk 
490 DKK 349 DKK  SPAR: 28% 

 Plusshop.dk 
399 DKK 279 DKK  SPAR: 30% 

 BilligParfume.dk 
490 DKK 395 DKK  SPAR: 19% 

 BilligParfume.dk 
475 DKK 395 DKK  SPAR: 16% 

 BilligParfume.dk 
575 DKK 498 DKK  SPAR: 13% 

 BilligParfume.dk 
660 DKK 595 DKK  SPAR: 9% 

 NiceHair.dk 
450 DKK 399 DKK  SPAR: 11% 

 Brandshop 
485 DKK 436.5 DKK  SPAR: 10%