NiceHair.dk 
755 DKK 649 DKK  SPAR: 14% 

 NiceHair.dk 
620 DKK 539 DKK  SPAR: 13% 

 NiceHair.dk 
260 DKK 199 DKK  SPAR: 23% 

 NiceHair.dk 
365 DKK 319 DKK  SPAR: 12% 

 NiceHair.dk 
440 DKK 399 DKK  SPAR: 9% 

 BilligParfume.dk 
260 DKK 229 DKK  SPAR: 11% 

 BilligParfume.dk 
660 DKK 629 DKK  SPAR: 4% 

 BilligParfume.dk 
390 DKK 379 DKK  SPAR: 2%