MiniE 
249 DKK 124.5 DKK  SPAR: 50% 

 Curvii.dk 
299 DKK 199 DKK  SPAR: 33% 

 Mulieres.dk 
249 DKK 149.4 DKK  SPAR: 40% 

 Naturebaby.dk 
199 DKK 119.4 DKK  SPAR: 40% 

 Naturebaby.dk 
199 DKK 139.3 DKK  SPAR: 30% 

 MiniE 
99 DKK 49.5 DKK  SPAR: 50% 

 MiniE 
99 DKK 49.5 DKK  SPAR: 50%