Smartkidz.dk 
299 DKK 119 DKK  SPAR: 60% 

 Smartkidz.dk 
299 DKK 119 DKK  SPAR: 60% 

 Smartkidz.dk 
279 DKK 109 DKK  SPAR: 60% 

 Luksusbaby Danmark 
229 DKK 114 DKK  SPAR: 50%