Lamper.dk 
1995 DKK 1475 DKK  SPAR: 26% 

 Lamper.dk 
1440 DKK 1267 DKK  SPAR: 12% 

 AndLight DK 
1199 DKK 1195 DKK  SPAR: 0%