Billigsport24 
500 DKK 225 DKK  SPAR: 55% 

 Billigsport24 
500 DKK 225 DKK  SPAR: 55% 

 Billigsport24 
500 DKK 249 DKK  SPAR: 50% 

 Plusshop.dk 
399 DKK 149 DKK  SPAR: 62% 

 Kids-world.dk 
599 DKK 359 DKK  SPAR: 40% 

 Plusshop.dk 
369 DKK 149 DKK  SPAR: 59% 

 Luksusbaby Danmark 
299 DKK 149 DKK  SPAR: 50% 

 Billigsport24 
300 DKK 199 DKK  SPAR: 33%