Satana.dk 
299 DKK 129 DKK  SPAR: 56% 

 Satana.dk 
299 DKK 129 DKK  SPAR: 56% 

 Smartkidz.dk 
159 DKK 119 DKK  SPAR: 25%